Welcome to our website Khon Kaen University Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University Demonstration School

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และรับหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และรับหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2567
👉วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567
👉ณ ห้องสุมนต์ สกลไชย ชั้น 4 อาคารเรียน 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง)

ข่าวสารเพิ่มเติม