Welcome to our website Khon Kaen University Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University Demonstration School

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน A-MATH 2023

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน A-MATH 2023 ในงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ QR Code หรือลิงก์ https://kku.world/amath2023

ข่าวสารเพิ่มเติม