Welcome to our website Khon Kaen University Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University Demonstration School

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีการศึกษา 2567

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

08.00 น. : สาธิตมัธยม (ศึกษาศาสตร์)
08.00 น. : สาธิตประถม (มอดินแดง)วัที่
13.00 น. : สาธิต (ฝ่ายการศึกษาพิเศษ)
 
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
08.30 น. : สาธิตมัธยม (มอดินแดง)
08.45 น. : สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์)
09.30 น. : สาธิตอนุบาล
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567
08.00 น. : สาธิตนานาชาติ ระดับอนุบาล
13.00 น. : สาธิตนานาชาติ ระดับประถมและมัธยม

ข่าวสารเพิ่มเติม